leftcenterrightdel
 Cầu Hoàng Văn Thụ  - một trong số nhiều dự án đã và đang triển khai làm thay đổi diện mạo đô thị của TP Hải Phòng.Ảnh CTTHP.

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015- 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020- 2025.

Trong 5 năm (2015 - 2020), phong trào thi đua yêu nước của Hải Phòng tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực; nội dung và hình thức tổ chức được đổi mới, kịp thời, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Từ kết quả các phong trào thi đua, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Kinh tế phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, nhiều chỉ tiêu về trước kế hoạch từ 1 đến 3 năm.

Đại hội lần này sẽ tôn vinh 500 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Thành phố Hải Phòng sẽ trao thưởng cho 300 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh: Đại hội lần này tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua của toàn thành phố trong 5 năm qua, những mặt tích cực, ưu điểm, những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của thành phố. Cùng với đó, Đại hội sẽ đánh giá được vai trò công tác thi đua, khen thưởng, động lực của các phong trào thi đua và sự tham gia hưởng ứng rộng khắp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dân thành phố, qua đó đặt ra nội lực để xây dựng phát triển kinh tế Hải Phòng.

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX dự kiến sẽ có 680 đại biểu tham dự, diễn ra vào ngày 9/11/2020, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp. 

 

Hoàng Hưng