leftcenterrightdel
Tân Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp báo. 

Cuối giờ chiều ngày 15/10, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp báo về kết quả Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tân Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp báo.

Tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng cho biết, Thành ủy và Mặt trận Tổ quốc TP Hải Phòng đã kêu gọi toàn Đảng bộ, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hướng về miền Trung, chung tay góp sức ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Ngoài việc kêu gọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hướng về miền Trung, Hải Phòng sẽ trích 10 tỉ đồng từ nguồn quỹ của thành phố để ủng hộ các tỉnh miền Trung gặp khó khăn vì thiên tai. Số tiền này sẽ được chuyển đến ủng hộ đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Cũng thông tin tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Văn Thành đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các phóng viên đã kịp thời đưa tin, tuyên truyền về đại hội trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ TP khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với phương châm của nhiệm kỳ mới: Đoàn kết – Trí tuệ - Bản lĩnh – Phát triển, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chia sẻ, nhiệm kỳ vừa qua, tuy đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng TP cũng không gặp ít những khó khăn, thách thức…Đan xen vào đó, TP cũng đang đứng trước nhiều thời cơ rất lớn. Đó là hạ tầng kinh tế  của TP đã có bước phát triển quan trọng, nguồn lực của TP đã được tăng cường mạnh mẽ so với đầu nhiệm kỳ, môi trường đầu tư của Hải Phòng đã và đang thể hiện sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoai nước. Đặc biệt, Nghị quyết 45 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những mục tiêu, định hướng, giải pháp mang tính hiện thực cao, đã mở ra thời cơ lịch sử cho TP Hải Phòng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo…

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, từ nay tới năm 2025, Hải Phòng sẽ có nhiều chính sách đổi mới trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kết cấu hạ tầng, về nguồn lực đầu tư; phấn đấu nguồn ngân sách phải tương ứng với quy mô của nền kinh tế; tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; các cơ chế, cách thức tiếp cận các doanh nghiệp nhỏ… Thành phố trân trọng tất cả các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, và sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tạo nguồn lực đầu tư. Xác định văn hóa truyền thống vẫn là gốc để tạo nội lực cho sự phát triển, trong thời gian tới,  Hải Phòng sẽ quan tâm tập trung phát triển hai quận Dương Kinh và Kiến An để theo kịp các đô thị trung tâm.

 

Hoàng Hưng