Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Thành Đoàn Đà Nẵng lần thứ V, năm 2020 vào ngày 6/6.

Trong 5 năm qua, tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng đã và đang ra sức phấn đấu, hăng say lao động, sáng tạo và xung kích, thi đua lập nhiều thành tích, góp phần vào phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Phong trào thanh niên tình nguyện được đẩy mạnh các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc, miền núi, vùng sâu, vùng xa…

leftcenterrightdel
 Tuyên dương 9 tập thể tiêu biểu 

Nhiều công trình thanh niên được triển khai hiệu quả như: xây dựng và sửa chữa 92 ngôi nhà trị giá hơn 2,4 tỉ đồng.  Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai 39 công trình thanh niên cấp huyện với tổng trị giá 1,4 tỉ đồng, 800 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng…

Các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố đã tham gia 164 đợt hiến máu tình nguyện và thu được 48.132 đơn vị máu.

Hoạt động tình nguyện quốc tế tại các tỉnh Saravane, tỉnh Champasak, tỉnh Attapeu (Cộng hòa DCND Lào) đã khám bệnh và phát thuốc miễn phí người dân. Tặng dụng cụ học tập cho học sinh và dụng cụ thể thao, tặng quà cho học sinh và thiếu... Tổng kinh phí các đợt tình nguyện tại nước Cộng hòa DCND Lào là 1,953 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Tuyên dương các điển hình tiên tiến ở Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí Thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, trong giai đoạn qua 2015-2020, các cấp bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở luôn chủ động trong việc triển khai phong trào thi đua yêu nước với các công trình, phần việc có ý nghĩa, với mục đích tạo môi trường để đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia những việc làm thiết thực góp phần cùng địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội.

Nhằm kịp thời tuyên dương, khen thưởng những đóng góp của các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Thành Đoàn Đà Nẵng quyết định tuyên dương 9 tập thể tiêu biểu và 98 điển hình tiên tiến cấp thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Lê Tâm