Ngày 26/3, Đà Nẵng có Công văn 4095-CV/TU về tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, nhằm tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19, Thành ủy đà Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị trên TP cần đẩy nhanh và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Các cấp ủy đảng tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách hiệu quả nhất. Cùng với đó, các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tập trung theo dõi tình hình dịch bệnh.

Khi dịch bệnh được kiểm soát ổn định, không còn nguy cơ lây nhiễm, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng sẽ có chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở theo kế hoạch chung, trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu.

Trong đó, cắt giảm các thủ tục, chương trình không cần thiết, giảm số lượng khách mời. Không mời học sinh đến chào mừng đại hội, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh theo quy định.

Bên cạnh đó, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP quyết định việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Dừng triệt để các nghi lễ, hoạt động tôn giáo. Thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ, trừ dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh. Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện… Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 28/3

Đà Nẵng cũng thống nhất cho phép tất cả trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 12/4.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người ra, vào thành phố trên các tuyến đường bộ, đường hàng không, đường thủy, nhất là tại các của ngõ ra vào thành phố.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm, kể cả áp dụng pháp luật hình sự đối với những người không khai báo y tế, không thực hiện cách ly và các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.

 

Lê tâm