Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định ngày 29/3/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hương (Kiểm sát viên Trung cấp, Phó trưởng phòng thuộc Vụ 7) giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc Vụ 7.

Công bố 3 quyết định ngày 22/3/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên chính đối với 3 đồng chí: Nguyễn Trung Kiên; Bùi Thanh Hằng và Vũ Chí Toàn. Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2021.

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định bổ nhiệm cho 4 đồng chí. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hương được Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng thuộc Vụ 7 và 3 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm tra viên chính của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm cần tiếp tục cố gắng học tập, nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để ngày càng hoàn thành tốt hơn nữa công việc, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo, cán bộ vụ 7 chúc mừng 4 đồng chí được bổ nhiệm.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hương bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo VKSND tốt cao; lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức của Vụ 7 đã dành cho cả 4 đồng chí được bổ nhiệm và trao quyết định tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; luôn nêu cao tình thần trách nhiệm để có thể hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Vũ Trung Tính