Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra để xem xét kỹ lưỡng các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bảo đảm yêu cầu chất lượng, tiến độ; đồng thời quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 10.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Trong 6 ngày làm việc thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về 16 nội dung trong đó có 14 nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành 2 Nghị quyết theo thẩm quyền và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hàng tháng.

Điểm lại các kết quả của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 8 nội dung trong đó có 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình lập, triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian qua, các nguyên tắc lập dự kiến Chương trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời ban hành các Nghị quyết số 19 để bổ sung 2  nội dung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 tới.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiêm túc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Chính phủ dành nhiều thời gian hơn nữa cho công tác hoàn thiện thể chế, cho ý kiến kỹ lưỡng, thấu đáo những vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị dự án và dự thảo, thể hiện rõ chính kiến trong quá trình thẩm tra, kiên quyết không đề xuất trình những dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng, thủ tục và hồ sơ tài liệu theo quy định. Nội dung được đề xuất đưa vào chương trình phải được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá tác động sâu sắc, toàn diện, đúng quy trình của luật định, khắc phục tình trạng quyết định rồi sau lại đưa vào, rồi lại rút ra nhiều lần, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên bế mạc.

Về các dự án luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần này gồm dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật, Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã tích cực phối hợp, theo dõi, đôn đốc, bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về từng dự án. Cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức. Tổng Thư ký Quốc hội kịp thời đôn đốc các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ để gửi đến đại biểu Quốc hội đúng quy định của pháp luật.

Về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023, đồng thời yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có các quy định về xử lý nợ xấu trong năm 2023.

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023 gồm:

Một là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Hai là, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 21-25 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ba là, việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bốn là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng.

Trên cơ sở Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện giám sát 2 chuyên đề còn lại.

Nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cần tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đối với những dự kiến chuyên đề giám sát khác mang tính thời sự được dư luận quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ đưa vào kế hoạch giám sát của cơ quan mình hoặc tiến hành tổ chức hoạt động giải trình trong năm 2023.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên họp.

Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về công tác chuẩn bị, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đối với các nội dung đã được đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp, đề nghị các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỳ họp gửi đến đại biểu Quốc hội.

Các cơ quan phối hợp chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền về chương trình và nội dung kỳ họp, trong đó, nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, các phương án, ưu điểm, hạn chế của từng phương án và thể hiện rõ chính kiến.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác thông tin truyền thông, công tác an ninh, trật tự và các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành công tốt đẹp.

Đến nay, cơ bản đã hoàn thành toàn bộ các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; đồng thời lưu ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ còn một phiên họp nữa trước khi diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thời gian gấp rút, các cơ quan cần khẩn trương để giải quyết những vấn đề còn lại đã dự kiến đưa vào chương trình.

Vũ Cảnh