Theo nội dung thông báo số 1774/TB-VKS-P15 ngày 25/5/2021 của VKSND tỉnh Đắk Nông, để tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của VKSND hai cấp đảm bảo đúng quy định của Đảng và của Ngành nhằm tiếp tục đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong thực tiễn về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyên môn nghiệp vụ. Viện trưởng VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông đã kí các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý một số đơn vị.

leftcenterrightdel
Để thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông quyết định không tổ chức lễ công bố và trao các quyết định theo kế hoạch dự kiến. 

Điều động, bổ nhiệm: Đồng chí Lương Hồng Thái, Kiểm sát viên Trung cấp, Phó Chánh Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/6/2021.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Phúc, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) VKSND tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Tuy Đức thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/6/2021.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lại Hồng Khanh, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND huyện Đắk Mil đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) VKSND tỉnh Đắk Nông, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/6/2021.

Điều động đồng chí Phan Văn Chiến, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND huyện Tuy Đức đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Đắk Mil kể từ ngày 1/6/2021.

Ngoài ra, đồng chí Phạm Văn Sơn, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong được điều động đến nhận công tác tại Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án (Phòng 8) VKSND tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 1/6/2021.

Để thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành và địa phương, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông quyết định không tổ chức lễ công bố và trao các quyết định nêu trên theo kế hoạch dự kiến.

Phòng tổ chức cán bộ VKSND tỉnh chịu trách nhiệm thông báo và giao quyết định đến các cá nhân, đơn vị chủ động thực hiện công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc đang đảm nhận để nhận ngay nhiệm vụ mới kể từ ngày 1/6/2021./.

Nguyễn Chính