Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng. Buổi lễ còn có các Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2 và lãnh đạo các Viện nghiệp vụ 1,2,3, Văn phòng cùng toàn thể công chức, người lao động của đơn vị.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Viện cấp cao 2 đã công bố và trao các Quyết định của Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Viện nghiệp vụ và Văn phòng thuộc VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Theo quyết định, đồng chí Đỗ Xuân Ân - Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 3) được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2). Đồng chí Lê Văn Thành -  Kiểm sát viên cao cấp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Tá - Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính, Quản trị và Tài vụ thuộc Văn phòng Viện cấp cao 2. Đồng chí Nguyễn Văn Thân - Kiểm sát viên trung cấp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó phòng Phòng Kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc Viện 3. Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2022.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm, đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện cấp cao 2 nhấn mạnh, việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của một số đơn vị thuộc đơn vị nhằm kiện toàn tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị trong giai đoạn mới. Đây là vinh dự và trách nhiệm cao đối với các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo lần này.

leftcenterrightdel
 Trao quyết định bổ nhiệm cho hai đồng chí Nguyễn Vĩnh Tá và đồng chí Nguyễn Văn Thân.

Đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 2 yêu cầu các đồng chí vừa được bổ nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quy chế số 222/QĐ-VKSTC ngày 17/6/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí cũng tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Viện và sự tín nhiệm của công chức trong đơn vị.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Đỗ Xuân Ân cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Ban cán sự, lãnh đạo VKSND tối cao và của Đảng ủy, lãnh đạo Viện cấp cao 2 và công chức các đơn vị đối với các đồng chí được bổ nhiệm.

Trên cương vị mới, đồng chí hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cấp ủy, công chức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; góp phần tích cực cùng đơn vị nói riêng và ngành KSND nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Vũ Phong