Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 9/12/2020 và phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc kể từ ngày 9/12/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 20/11/2020; đồng thời, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Đăng Quang kể từ ngày 20/11/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 7/12/2020; đồng thời phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Trai kể từ ngày 7/12/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 7/12/2020; đồng thời phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trọng Khôi kể từ ngày 7/12/2020 và phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 3/12/2020 và phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, kể từ ngày 3/12/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 7/12/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 30/11/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Kim Khải kể từ ngày 18/11/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Tạ Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Tiền Giang. Thời gian đảm nhiệm chức vụ tính từ ngày 12/12/2020.

Theo Chinhphu.vn