leftcenterrightdel
Các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng 2 tân Phó Bí thư.

Thực hiện các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, trong thời gian vừa qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình 5 bước để kiện toàn Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó,  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quyết định giới thiệu các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái để bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả có 46/46 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh có mặt tại hội nghị nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả các đồng chí: Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Ngọc Bích, Bí thư Huyện ủy Hải Hà đã trúng cử với 46/46 phiếu đồng ý, đạt 100%.

Hoàng Hưng