leftcenterrightdel
 Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Lâm Đồng: Điều động 4 Tỉnh ủy viên, bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở

Ngày 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã công bố và trao các quyết định điều động đồng chí Hoàng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà đến Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến Huyện ủy Lâm Hà và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025;

Điều động đồng chí Nguyễn Viết Vân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đến Huyện ủy Bảo Lâm và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020- 2025;

Điều động đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở;

Điều động đồng chí Hoàng Sỹ Bích, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở. 

Tỉnh Lâm Đồng cũng đã thông qua quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ cán bộ, công chức. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Sỹ Bích, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, công tác cán bộ là công việc thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên việc điều động cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, phân tích, bàn bạc kỹ lưỡng, công khai trước khi ra quyết định giao trách nhiệm cho từng đồng chí khi đảm nhận trọng trách mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Đức Quận mong muốn các đồng chí được điều động nhận nhiệm vụ mới cần tiếp tục nỗ lực cố gắng, phần đấu, rèn luyện và thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của mình, tâm huyện với công việc được Đảng giao phó. Từ đó, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được người dân địa phương tin tưởng. 

leftcenterrightdel
 Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt.

Thanh Hóa: Điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt

Chiều 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển.

Theo đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định điều động đồng chí Lê Văn Dậu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Nga Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hà Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Quyết định điều động đồng chí Đỗ Văn Cường, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND huyện Lang Chánh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chuẩn y kết quả bầu đồng chí Đỗ Thế Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Công nhận bà Nguyễn Thị Phương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Văn phòng - Tổ chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa ứng cử bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Quyết nghị giới thiệu đồng chí Đậu Bá Thìn, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Văn Hùng đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Lại Thế Khái, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Xuân Dũng, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện Hoằng Hóa.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Ngọc Hải.

Tây Ninh điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị

Ngày 20/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, giữ chức Hiệu Trưởng Trường Chính trị Tây Ninh, thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 20/3/2023.

Chiều 20/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận ông Lâm Công Dự, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vào công chức tại Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 20/3/2023.

Đồng thời trao quyết định điều động ông Trương Văn Dễ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý, kể từ ngày 20/3/2023.

Trao quyết định điều động ông Đặng Văn Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Biên đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh, kể từ ngày 20/3/2023.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Cao Tường Huy trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới.

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ

Ngày 20/3, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao các quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác cán bộ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định công nhận và điều động các đồng chí:

- Hoàng Vĩnh Khuyến, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà nhiệm kỳ 2021-2026;

- Lê Văn Độ, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều nhiệm kỳ 2021-2026;

- Lê Quang Ngọc, nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh;

- Nguyễn Đức Tiệp, nguyên Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Theo Baochinhphu.vn