leftcenterrightdel
 Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. Ảnh: VOV

Thời hạn giữ chức vụ của ông Hanh là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực (vào ngày 26/9/2023). trước đó ông Phan Thế Hanh là Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Ba, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận và ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lâm Văn Quý giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Ngọc Tuấn