Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tiến hành bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, các đại biểu đã bầu 51 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe và nhất trí 100% thông qua danh sách nhân sự giới thiệu 58 đồng chí để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trên cơ sở danh sách nhân sự, đại hội đã tiến hành bầu 51 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bầu 13 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Tiếp đó, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bầu đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025

BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cũng bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Võ Văn Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Nha