Tổng hợp sơ bộ cho thấy các đảng bộ tỉnh, thành phố đã hoàn tất công tác nhân sự Đại hội theo kế hoạch đề ra. Hiện chưa có địa phương nào tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy.

Trong 48 Bí thư đảng bộ tỉnh, thành phố có 31 đồng chí Bí thư tái cử nhiệm kỳ 2020-2025; 17 đồng chí Bí thư lần đầu đắc cử; 6 đồng chí Bí thư tỉnh ủy là nữ; 22 đồng chí thế hệ 7X, trong đó trẻ tuổi nhất sinh năm 1976 là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý.

Trong 31 đồng chí Bí thư tỉnh, thành phố tái cử có 5 đồng chí là nữ, 12 đồng chí thế hệ 7X. Trong 17 đồng chí lần đầu đắc cử có một đồng chí nữ, 10 đồng chí thế hệ 7X.

Đáng lưu ý, trong số các đồng chí lần đầu đắc cử có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo TTXVN