Báo Bảo vệ pháp luật giới thiệu một số điểm nổi bật của các Nghị định này.

Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về triển khai bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe 

Nghị định 48/2018/NĐ-CP ban hành ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số có hiệu lực từ ngày 10/5/2018. 

Cụ thể, bổ sung thêm điểm đ vào khoản 2 Điều 17: "đ. Ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức"

Xem chi tiết Nghị định 48/2018/NĐ-CP tại đây: nghi-dinh-48-2018-nd-cp.pdf

Nghị định 98/2013/NĐ-CP: nghi-dinh-98-2013-nd-cp.pdf

Quy định mới về điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Nghị định 40/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/3/2018 quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực từ ngày 2/5/2018.

Theo đó, tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng những điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định này, đơn cử như sau:

- Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

- Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định;

- Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp;

- Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết vướng mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp…

Nghị định cũng quy định những hàng hóa không được kinh doanh theo phương thức đa cấp gồm:

- Hàng hóa là thuốc; trang thiết bị y tế; các loại thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản); thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn hạn chế sử dụng và cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và các loại hóa chất nguy hiểm;

- Sản phẩm nội dung thông tin số.

Xem chi tiết tại đây: nghi-dinh-40-2018-nd-cp.pdf

 Những trường hợp không được tham gia định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Nghị định 30/2018/NĐ-CP ban hành ngày 7/3/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/5/2018.

Cụ thể, tại Điều 13 quy định người thuộc một trong các trường hợp sau thì không được tham gia định giá tài sản:

- Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo.

- Đã tham gia định giá hoặc định giá lại tài sản đang được trưng cầu định giá.

- Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó.

- Đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó.

- Có căn cứ rõ ràng để chứng minh người đó không vô tư trong khi thực hiện định giá.

- Người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Xem chi tiết tại đây: nghi-dinh-30-2018-nd-cp.pdf

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

Nghị định 49/2018/NĐ-CP ban hành ngày 30/3/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực ngày 15/05/2018. 

Cụ thể, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

- Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ phòng làm việc cho kiểm định viên với tổng diện tích tối thiểu 8 m2/người; có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

- Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định.

- Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định trong đó có nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Xem chi tiết tại đây: nghi-dinh-49-2018-nd-cp.pdf

Thế Đức