Theo đó, UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Sở NN&PTNT thành phố chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện các sai phạm, thiếu sót trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của người thi hành công vụ, định kỳ tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, võ thuật cho công chức, viên chức Kiểm lâm và Bảo vệ rừng chuyên trách, người trực tiếp làm nhiệm vụ trong rừng và tại các tụ điểm chế biến, tàng trữ, buôn bán lâm sản trái phép.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát việc trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng thi hành công vụ theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, bảo đảm ngăn chặn kịp thời các hành vi chống đối cũng như bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho lực lượng thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đề nghị Tòa án thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố chỉ đạo Tòa án, Viện Kiểm sát quận, huyện tổ chức điều tra, xử lý nghiêm hành vi phá rừng, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản theo quy định của pháp luật… Đặc biệt, xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nên đề xuất đưa ra xét xử điểm, công khai lưu động theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục chung, tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và tính nghiêm minh của pháp luật…

leftcenterrightdel
 Tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện các sai phạm, tàng trữ, buôn bán lâm sản trái phép, ngăn chặn kịp thời các hành vi chống đối cũng như bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho lực lượng thi hành công vụ. (Ảnh: XN)

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và lực lượng Bảo vệ rừng chuyên trách kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh và xử lý kiên quyết các đối tượng chống người thi hành công vụ.

UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và Bảo vệ rừng chuyên trách thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ việc có biểu hiện chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng xảy ra tại địa phương.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan báo, đài tuyên truyền pháp luật vê lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để người dân hiểu và tự giác chấp hành…

Lê Tâm