leftcenterrightdel
  Nâng cao trình độ, năng lực của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong công tác thực hành quyền công tố,

Thông qua việc thi viết cáo trạng, luận tội để đánh giá được chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về kỹ năng tổng hợp; phân tích đánh giá chứng cứ; xác định tội danh; áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị can, bị cáo; phân hóa vai trò trong vụ án có đồng phạm; đề nghị mức án phù hợp với quy định của pháp luật nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội; Chỉ thị số 04/CT-VKSNDTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường các giải pháp phòng, chống oan, sai...”; Kế hoạch số 07/KH-VKS ngày 18/01/2016 của VKSND Tuyên Quang xác định lĩnh vực đột phá “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trong công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm”.

Nói về ý nghĩa của cuộc thi, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Xuân Hùng cho biết: Trong thời gian qua, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Tuyên Quang đã thường xuyên rà soát những hạn chế, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao trình độ của cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang thông qua hình thức tự đào tạo, đào tạo tại chỗ như: Phân công lãnh đạo, Kiểm sát viên có trình độ năng lực, kinh nghiệm theo dõi, hướng dẫn cán bộ trẻ; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên mới được bổ nhiệm; định kỳ hằng quý tiến hành nhận xét, báo cáo kết quả theo dõi, hướng dẫn; gắn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí được theo dõi, hướng dẫn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí được phân theo dõi, hướng dẫn.

leftcenterrightdel
Các thí sinh tập trung, nghiêm túc để cuộc thi đạt chất lượng cao nhất

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chuyên sâu bằng hình thức phát biểu ý kiến, tranh luận quan điểm xử lý, giải quyết trên cơ sở dữ kiện tình huống, nội dung vụ việc, vụ án do các phòng nghiệp vụ chuẩn bị tại các hội nghị giao ban tuần trực tuyến. Thông qua hình thức này, người phát biểu ý kiến phải không ngừng tự nghiên cứu, học tập, đồng thời đây cũng là hình thức đào tạo về kỹ năng thuyết trình, biện luận, nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, tranh tụng, phát huy vai trò, vị thế của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Phát biểu khai mạc tai cuộc thi, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang, Vũ Thanh Hải yêu cầu các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên dự thi tập trung, nghiêm túc, phát huy hết khả năng để có bài viết Cáo trạng và  Luận tội đạt chất lượng cao nhất./.

xuân Hưng