Trong năm qua, Vụ 1 chú trọng việc nắm tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn cả nước, kịp thời hướng dẫn địa phương xử lý các vụ việc về an ninh quốc gia có tính chất phức tạp, điển hình như các vụ việc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do các đối tượng tham gia tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Đơn vị đã phân công các phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra (từ A01 đến A09); trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan An ninh điều tra và Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an. 

Vụ đã thụ lý 41 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết đạt tỉ lệ gần 86%, đảm bảo đúng quy định, đúng thời hạn, chưa phát hiện trường hợp nào bỏ lọt tội phạm; đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với 43 vụ/182 bị can, 100% các vụ án đều có yêu cầu điều tra bằng văn bản.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen trong công tác phòng, chống tham nhũng cho Vụ 1.

Trong năm, Vụ 1 đã nhận 87 đơn/84 việc, đã giải quyết đạt tỉ lệ 100%, quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đều đảm bảo đúng Quy chế của Ngành. 

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác quản lý tình hình, hướng dẫn, chỉ đạo địa phương về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án an ninh và các vụ án khác thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, Vụ 1 đã hoàn thiện và được Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành Quy chế (hợp nhất) công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố; tổng kết thực tiễn, hướng dẫn các nhóm tội về vũ khí quân dụng, vật liệu nổ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả mà Vụ 1 đạt được trong năm 2020 đồng thời đề nghị đơn vị cần có giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian qua.

Về các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021, đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Quang Dũng yêu cầu Vụ 1 triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại Chỉ thị công tác của Ngành, Kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2021, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các biện pháp cụ thể, quyết liệt trong công tác nghiệp vụ, tổ chức để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Ngành, Nghị quyết của Quốc hội.

Cùng với đó, đơn vị cần gắn công tố với hoạt động điều tra, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; bảo đảm việc khởi tố, thụ lý điều tra đúng thẩm quyền. Nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ án, nhất là các vụ án lớn, phức tạp, dư luận quan tâm, các vụ án bị hủy để điều tra lại.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Mặt khác Vụ 1 cần làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới; chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý án, xây dựng váo cáo thống kê; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ đơn vị được giao, góp phần vào thành tích chung của ngành KSND, ổn định tình hình an ninh chính trị của đất nước.

Đắc Thái