leftcenterrightdel
 Đại tá Trương Đức Anh - Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 chủ trì thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc qua 5 năm triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; trao đổi, làm rõ các vấn đề về lý luận, thực tiễn; tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

leftcenterrightdel
 Thượng uý Hồ Viết Hồng, Kiểm sát viên trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết.

Tại Hội nghị, đại diện tổ rà soát trình bày báo cáo sơ kết thực tiễn 5 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự. Theo đó, qua 5 năm thi hành, VKSQS Quân khu 5 ở cả hai cấp đã triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực; kết quả công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự đã đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội và của Ngành giao. Bên cạnh đó, tổ rà soát đã nêu ra nhiều ý kiến góp ý tồn tại, khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất trong quá trình thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Kết luận Hội nghị, Đại tá Trương Đức Anh, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên trong việc rà soát, phục vụ tốt cho công tác sơ kết thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng chí Viện trưởng ghi nhận, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất về nhận thức pháp luật; yêu cầu cán bộ nghiệp vụ phát huy tinh thần tự học, tự rèn, chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của pháp luật hiện hành để áp dụng vào thực tiễn góp phần hoàn tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giao Ban nghiệp vụ tổng hợp kết quả Hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết gửi Viện kiểm sát sát quân sự Trung ương để báo cáo theo quy định.

Hồ Hồng