Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 96/KH-VKSTC ngày 25/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tiếp nhận và chuyển trụ sở làm việc của Cơ quan VKSND tối cao, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) là đơn vị tiến hành di dời các thiết bị công nghệ thông tin sang Trụ sở mới và thông báo tới các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1,2,3; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW để các đơn vị chủ động bố trí công việc.

leftcenterrightdel
Lễ khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến trong ngành Kiểm sát Bắc Giang. 

Cũng theo công văn cho biết, từ ngày 27/6/2018 sẽ tạm dừng tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến trong toàn Ngành, dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 10/7/2018. Đồng thời, do thay đổi đối tác cung cấp đường truyền nên địa chỉ truy cập các ứng dụng công nghệ thông tin cũng sẽ thay đổi.

Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến sẽ được chuyển từ ngày 27/6/2018, tạm dừng tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến trong toàn Ngành.

Trung tâm tích hợp dữ liệu sẽ được chuyển từ ngày 07/7/2018. Các ứng dụng công nghệ thông tin chung của toàn Ngành như: Phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự, Phần mềm Quản lý và thống kê các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp, Hệ thống phần mềm thống kê, Phần mềm Quản lý cán bộ, Phần mềm kế toán, Phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng, Trang thông tin điện tử của VKSNDTC, Phần mềm Thư điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phần mềm quản lý công văn, Phần mềm quản lý đơn khiếu nại, tố cáo... sẽ dừng hoạt động. Các đơn vị và địa phương cần hoàn thành việc truyền số liệu thống kê tháng 6 năm 2018 chậm nhất vào ngày 06/7/2018.

Dự kiến ngày 10/7/2018, hệ thống công nghệ thông tin tại Trụ sở mới sẽ hoạt động trở lại. Do thay đổi đối tác cung cấp đường truyền nên địa chỉ truy cập các ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thay đổi. Cục 2 sẽ có thông báo địa chỉ truy cập mới cho các đơn vị sau.

Xem chi tiết nội dung Công văn số 2686/VKSTC-C2 tại đây: cv-di-doi-thiet-bi-cntt.docx

Thế Đức