Thông báo nêu rõ, thực hiện Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuyển trụ sở làm việc; để ổn định nơi làm việc và địa điểm tiếp công dân tại trụ sở mới, Viện kiểm sát nhân dân tối cao không tổ chức tiếp công dân trong các ngày 28/6/2018 (thứ Năm) và ngày 29/6/2018 (thứ Sáu).

Cũng theo Thông báo, từ ngày 02/7/2018 (thứ Hai), việc tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tại địa điểm mới là: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 9 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

P.V