leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Đảng ủy viên VKSND tối cao, Viện trưởng Viện Cấp cao tại TP HCM phát biểu tại buổi Lễ ký Quy chế phối hợp công tác.

Đồng chủ trì buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Đảng ủy viên VKSND tối cao, Viện trưởng Viện Cấp cao tại TP HCM (Viện Cấp cao 3) và đồng chí Trần Văn Châu - Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM.

Cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện Cấp cao 3 Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tùng, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa – Chánh Văn phòng Viện Cấp cao 3; Các đồng chí là Phó Chánh án, thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Châu - Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM phát biểu tại buổi Lễ

Theo Quy chế phối hợp công tác giữa Viện Cấp cao 3 và TAND cấp cao tại TP HCM có 16 điều. Trong đó, quy định về công tác phối hợp về việc chuyển hồ sơ vụ việc, phương thức chuyển hồ sơ, bảo  quản tài liệu, phối hợp trong việc xét xử, phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ thu thập bổ sung, gửi bản án và các văn bản tố tụng khác...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Cấp cao 3 nhấn mạnh, đây là cơ sở để mỗi ngành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trên cơ sở pháp luật, đảm bảo nâng cao chất lượng đảm bảo tốt thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND Cấp cao và công tác xét xử của TAND Cấp cao.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo hai ngành ký Quy chế phối hợp công tác

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Trần Văn Châu - Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM nêu, TAND là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, còn VKSND thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ pháp luật, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Tuy mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền riêng nhưng cả hai đơn vị đều có chung nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại buổi Lễ

Để hai cơ quan hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật thì việc tăng cường phối hợp trong công tác là rất cần thiết, nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ và trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cả hai cơ quan.

 

Trân Định - Phi Sơn