leftcenterrightdel
 VKSND TP Mỹ Tho tập huấn công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm

Theo đó, VKSND TP Mỹ Tho đã tổ chức tập huấn chuyên đề nghiệp vụ: “Phương pháp nghiên cứu hồ sơ của Kiểm sát viên trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”.

Mục đích của việc tập huấn nhằm giúp cho Kiểm sát viên, công chức của đơn vị củng cố kiến thức và có thêm phương pháp, kỹ năng nghiên cứu một cách khoa học trong quá trình kiểm sát tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Qua đó nhắc nhở Kiểm sát viên, công chức đơn vị lưu ý các dạng vi phạm thường gặp của Cơ quan điều tra khi giải quyết nguồn tin về tội phạm như: vi phạm việc phân loại nguồn tin, thời hạn phân công Điều tra viên giải quyết, vi phạm thời hạn kiểm tra, xác minh, thời hạn giải quyết.

Trên cơ sở đó chỉ ra cho Kiểm sát viên có phương pháp nghiên cứu, phát hiện vi phạm của Cơ quan điều tra để kịp thời kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm.

Thanh Phong - Nguyễn Ngân