leftcenterrightdel
 Công chức, người lao động VKSND tỉnh Tiền Giang thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cơ quan.

Để góp phần phòng, chống dịch Covid-19, Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tất cả công chức, người lao động VKSND tỉnh, khách đến cơ quan liên hệ công tác hoặc công dân đến khiếu nại, tố cáo trước khi vào cơ quan phải thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước rửa tay y tế và đo thân nhiệt tại bảo vệ.

Bảo vệ cơ quan kịp thời báo cáo Viện trưởng, Chánh Văn phòng những trường hợp có những biểu hiện sốt (trên 37℃), ho...để có biện pháp xử lý. Việc đo thân nhiệt được lập danh sách, cập nhật đầy đủ thông tin vào máy tính và truyền trực tiếp đến lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra theo dõi thường xuyên, trường hợp người được đo có thân nhiệt trên 37℃ phải có ý kiến của lãnh đạo Viện mới được vào trụ sở cơ quan.

leftcenterrightdel
 Công đoàn VKSND tỉnh Tiền Giang phát khẩu trang cho công chức, người lao động.

Công chức, người lao động VKSND tỉnh phải thực hiện việc đeo khẩu trang cá nhân trong suốt thời gian làm việc tại đơn vị, đặc biệt là cán bộ tiếp công dân phải thực hiện việc đeo khẩu trang cá nhân và yêu cầu công dân phải đeo khẩu trang trong quá trình tiếp công dân.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh cũng yêu cầu trưởng các đơn vị cấp phòng, Viện trưởng VKSND cấp huyện thường xuyên rà soát, kiểm tra các trường hợp công chức, người lao động và người thân trong gia đình đã di chuyển qua vùng dịch, tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với nguồn dịch, kịp thời báo cáo.

Thanh Phong – Văn Tâm