leftcenterrightdel
 Đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng dự và chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Trưởng, Phó phòng và tương đương; Kiểm sát viên trung cấp VKSND tỉnh; đại diện lãnh đạo các đoàn thể cùng đại diện lãnh đạo VKSND cấp huyện nơi có công chức được bổ nhiệm.

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp gồm:

1. Quyết định số 181/QĐ-VKSTC ngày 2/2/2024 về việc bổ nhiệm ông Bùi Văn Bảo - Kiểm sát viên sơ cấp VKSND thành phố Sóc Trăng, giữ chức danh Kiểm sát viên trung cấp. Thời hạn bổ nhiệm là 10 năm, kể từ ngày 16/2/2024.

2. Quyết định số 182/QĐ-VKSTC ngày 2/2/2024 về việc bổ nhiệm ông Hà Quang Duy - Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Long Phú, giữ chức danh Kiểm sát viên trung cấp. Thời hạn bổ nhiệm là 10 năm, kể từ ngày 16/2/2024.

3. Quyết định số 183/QĐ-VKSTC, ngày 2/2/2024 về việc bổ nhiệm bà Lý Thị Hồng Anh - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện trưởng VKSND huyện Mỹ Tú, giữ chức danh Kiểm sát viên trung cấp. Thời hạn bổ nhiệm là 10 năm, kể từ ngày 16/2/2024.

4. Quyết định số 925/QĐ-VKSTC ngày 2/2/2024 về việc bổ nhiệm ông Trần Minh Tôn - Kiểm tra viên, VKSND huyện Mỹ Tú giữ chức danh Kiểm sát viên sơ cấp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16/2/2024.

5. Quyết định số 926/QĐ-VKSTC, ngày 02/02/2024 về việc bổ nhiệm ông Đồng Phước Thạnh -Kiểm tra viên, Phòng 1 VKSND tỉnh giữ chức danh Kiểm sát viên sơ cấp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16/2/2024.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng trao Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Đồng thời tại buổi lễ đã triển khai các Quyết định về việc phân công, điều động công chức của Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng gồm:

1. Quyết định số 03/QĐ-VKS ngày 15/2/2024 về việc điều động công chức Triệu Duy Ngọc - Kiểm tra viên Phòng 2 VKSND tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Phòng 8 VKSND tỉnh, kể từ ngày 16/2/2024.

2. Quyết định số 04/QĐ-VKS ngày 15/2/2024 về việc điều động công chức Trương Minh Diền -Kiểm sát viên trung cấp Phòng 10 VKSND tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Phòng 9 VKSND tỉnh, kể từ ngày 16/2/2024.

3. Quyết định số 05/QĐ-VKS ngày 15/2/2024 về việc phân công công chức Hà Quang Duy - Kiểm sát viên trung cấp đến nhận nhiệm vụ tại Phòng 2 VKSND tỉnh, kể từ ngày 16/2/2024.

4. Quyết định số 06/QĐ-VKS ngày 15/02/2024 về việc phân công công chức Bùi Văn Bảo - Kiểm sát viên trung cấp đến nhận nhiệm vụ tại Phòng 10 VKSND tỉnh, kể từ ngày 16/2/2024.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Thế Đức, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng trao Quyết định phân công và điều động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, rèn luyện và phấn đấu của các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng chí Viện trưởng tin rằng các đồng chí vừa được bổ nhiệm lần này sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy năng lực chuyên môn, trau dồi phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của đơn vị.

Đối với các đồng chí được phân công, điều động, đồng chí Viện trưởng mong rằng ở lĩnh vực mới các đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cố gắng học tập, nghiên cứu, phấn đấu cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thay mặt các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Đồng Phước Thạnh - Kiểm sát viên sơ cấp nghiêm túc tiếp thu và thực hiện ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh và xin hứa sẽ cố gắng phát huy năng lực, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ kiểm sát, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Tú Tâm