Thực hiện lời kêu gọi của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang về việc toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID- 19, sáng ngày 9/6/2021, tại trụ sở VKSND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hưởng ứng phòng chống dịch COVID-19 bằng việc làm thiết thực bằng cách mỗi công chức, người lao động ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Tổng số tiền đóng góp 11.000.000 đồng được chuyển đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Hậu Giang.

leftcenterrightdel
 Toàn thể công chức, người lao động của VKSND tỉnh ủng hộ 1 ngày lương vào Quỹ phòng COVID-19.
Qua việc làm thiết thực này, tập thể công chức, người lao động VKSND tỉnh Hậu Giang mong muốn góp phần nhỏ bé cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19.
Song Anh