Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra 698 hồ sơ thi hành án dân sự; kiểm tra việc bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản; kiểm tra việc lập, quản lý, sử dụng sổ sách; thu nộp và chi trả tiền thi hành án.

Qua quá trình kiểm sát, kết quả cho thấy Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh về cơ bản đã thực hiện đúng quy định trong công tác thi hành án dân sự: tiến hành lập, đưa vào sử dụng 22 loại sổ; sổ sách chứng từ kế toán nghiệp vụ đều được thực hiện đầy đủ; vật chứng, tài sản đều được giao nhận, bảo quản, tiêu hủy đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Đoàn làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự TP Hà Tĩnh

Bên cạnh đó, còn có một số vi phạm phạm pháp luật trong xây dựng hồ sơ, tổ chức thi hành án: Có 29 bản án, quyết định chưa thông báo nhận bản án, quyết định cho Tòa án nhân dân; 7 quyết định thi hành án chưa thông báo việc ra quyết định cho đương sự; 7 hồ sơ chậm, chưa xác minh điều kiện thi hàn án và chưa xác minh nơi có tài sản;

1 hồ sơ phân loại điều kiện chưa có điều kiện thi hành án không chính xác; 3 hồ sơ đương sự có tài sản, không tự nguyện thi hành nhưng Chấp hành viên không ra quyết định và tổ chức cưỡng chế; 4 hồ sơ thiếu tài liệu chứng minh người nhận tiền, chậm nộp tiền Ngân sách nhà nước và chi trả cho công dân, gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn chậm; 10 hồ sơ tiêu hủy vật chứng chậm;

25 hồ sơ thi hành án không lưu đầy đủ các văn bản, tài liệu thể hiện quá trình bàn giao vật chứng với Cơ quan điều tra; với Phòng Tài Chính- kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh; Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng và biên bản tiêu hủy vật chứng; biên bản mở niêm phong vật chứng; các tài liệu trong hồ sơ chưa được sắp xếp theo thứ tự; chưa ghi danh mục tài liệu và đóng dấu bút lục.

Các vi phạm pháp luật nêu trên tại buổi Tọa đàm Kết luận kiểm sát trực tiếp, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh đã tiếp thu, chỉ đạo khắc phục, không để các vi phạm lặp lại trong thời gian tới./.

 

Lê Lan Anh