leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên kiểm sát việc mở niêm phong, kiểm tra chủng loại vật chứng.

Theo đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành mở niêm phong 4 quyết định thi hành án chủ động số tiền gồm: 218.246.000 đồng để sung ngân sách nhà nước theo quy định.

Trước khi tiến hành mở niêm phong vật chứng, các thành viên đã kiểm tra tình trạng niêm phong của vật chứng, xem xét, đối chiếu, xác định số lượng, chủng loại tài sản vật chứng vụ án theo đúng các bản án và quyết định của Cục thi hành án dân sự. 

Quá trình kiểm sát việc mở niêm phong vật chứng, Kiểm sát viên nhận thấy thành phần mở niêm phong vật chứng vụ án được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng; đảm bảo bản án của Tòa án có hiệu lực được thực thi, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước./. 


Việt Nga