Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo VKSND các huyện, thị xã, thành phố, cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc VKSND hai cấp.  

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đoàn Văn Bắc –Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã được thông qua Báo cáo công tác kiểm sát 9 tháng đầu năm của VKSND hai cấp tỉnh Bình Phước. Trong 9 tháng các cơ quan chức năng đã khởi tố 966 vụ/1.708 bị can, tăng 59 vụ/231 bị can so với cùng kỳ năm 2019.

Nhìn chung, VKSND hai cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Ngành, các quy định của pháp luật. Kịp thời xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác xây dựng Ngành.

Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các quy chế nghiệp vụ. Nâng cao trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật; không xảy ra oan, sai, quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của VKS; không xảy ra trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội,... Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành.

Tổ chức thành công Đại hội đảng các tổ chức đảng trong VKSND hai cấp. Đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, điều động, luân chuyển công chức, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác. Tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra vi phạm; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, không xảy ra trường hợp công chức VKSND hai cấp có hành vi tham nhũng, tiêu cực phải xử lý kỷ luật hoặc khởi tố hình sự. Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng...

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra như: Phiên tòa rút kinh nghiệm, lãnh đạo thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, xây dựng chuyên đề,…. Chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp một số vụ án chưa cao; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn truy tố chưa đạt chỉ tiêu yêu cầu của Ngành.

leftcenterrightdel
 Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 11 điểm cầu cấp huyện.

Tại Hội nghị các đơn vị cấp Phòng, cấp huyện đã nêu những khó khăn vướng mắc của đơn vị để Hội nghị cùng thảo luận và đưa ra giải pháp tháo gỡ. Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị liên qua đến lĩnh vực phụ trách và quán triệt, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các khâu công tác trong 3 tháng cuối năm 2020.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Đoàn Văn Bắc –Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh đã biểu dương kết quả công tác kiểm sát của các đơn vị trong VKSND hai cấp trong 9 tháng qua.

Hoàng Công