Trong tháng 9, hai cơ quan đã tiếp nhận và kiểm sát việc tiếp nhận đối với 42 tin tố giác, tin báo về tội phạm, đã giải quyết 19 tin, còn 23 tin đang trong quá trình giải quyết, không có nguồn tin nào quá hạn giải quyết.

Tại cuộc họp, bên cạnh việc rà soát, đối chiếu số liệu nguồn tin đã tiếp nhận và giải quyết, số tin còn lại chưa giải quyết, hai đơn vị cũng đã có những đánh giá về những điểm tích cực cũng như những tồn tại trong công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin tội phạm tại hai đơn vị. Về cơ bản, trong tháng 9, các đồng chí Kiểm sát viên, Điều tra viên đã tích cực phối hợp tốt trong công tác giải quyết các vụ án hình sự nói chung và giải quyết nguồn tin nói riêng, nhất là một số tin báo khó khăn, phức tạp đã được lãnh đạo cho ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp kỳ trước.

leftcenterrightdel
 VKSND quận Sơn Trà và Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã tiến hành họp rà soát, phân loại việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trong tháng 9/2022. (Ảnh: ĐH)

Lãnh đạo hai đơn vị đã nghe Kiểm sát viên VKSND quận Sơn Trà và các đồng chí lãnh đạo các đội điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà báo cáo tiến độ giải quyết các nguồn tin còn tồn đọng, qua đó nêu ra các khó khăn, vướng mắc cũng như hướng giải quyết tiếp theo của từng nguồn tin. Cụ thể, quá trình tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm có trường hợp chậm ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin, chậm chuyển hồ sơ nguồn tin đến VKS, thông báo giải quyết nguồn tin không ghi thời điểm tiếp nhận nguồn tin cho VKS,…

Do đó lãnh đạo VKSND quận Sơn Trà đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà nghiêm túc khắc phục và chấm dứt các thiếu sót, vi phạm trên. Cùng với đó, lãnh đạo hai cơ quan đã có những chỉ đạo kịp thời mang tính chất định hướng để các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên có thêm cơ sở cũng như định hướng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các nguồn tin còn tồn đọng.

 


Đào Đức Hữu – VKSND quận Sơn Trà