leftcenterrightdel
 Đoàn trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình.

Qua kiểm sát nhận thấy: UBND các xã đã thực hiện nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, phân công cán bộ Công an xã trực tiếp giám sát, giáo dục bị án. Người được hưởng án treo đang chấp hành thời gian thử thách tại địa phương được UBND xã thường xuyên quan tâm theo dõi, giám sát, yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tạo điều kiện được lao động, học tập và tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, qua kiểm sát nhận thấy vẫn còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót tại UBND các xã như: Sổ sách quản lý chưa cập nhật đầy đủ, bản nhận xét đầu tiên của một số bị án thực hiện không đúng kỳ nhận xét,… Kết thúc kiểm sát, VKSND huyện Chi Lăng và Lộc Bình đã ban hành kết luận, đề nghị UBND các xã tiếp tục phát huy ưu điểm đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới.

Một số hình ảnh kiểm sát trực tiếp:

leftcenterrightdel
 Đoàn trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình.
leftcenterrightdel
 Đoàn VKSND huyện Lộc Bình điểm danh, kiểm diện các bị án.
leftcenterrightdel
 Đoàn VKSND huyện Chi Lăng điểm danh, kiểm diện các bị án.
Thành Ngân