Ngày 7/12/2023, VKSQS Trung ương  tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.

Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

leftcenterrightdel

 Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Viện trưởng VKSND tối cao, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan tư pháp trong Quân đội, VKSQS Trung ương đã triển khai toàn diện, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nội dung báo cáo đánh giá chung về công tác năm 2023, Cơ quan đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của cấp trên, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu giúp Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, và Viện trưởng VKSND tối cao. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Thực hành quyền công tố, Kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, công tác xác minh, điều tra của Cơ quan điều tra theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, sót, lọt tội phạm và người phạm tội.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2023.

Đặc biệt, VKSQS Trung ương đã chỉ đạo, hướng dẫn các Viện kiểm sát quân sự toàn quân triển khai toàn diện các nội dung, Chương trình công tác Kiểm sát quân sự, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục hậu quả. Một số hạn chế được nhận định nguyên nhân, do khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, có nhiệm vụ triển khai trong thời gian ngắn, một số chức danh tư pháp còn thiếu.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng VKSQS Trung ương nhấn mạnh, năm 2024, diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn, đồng thời là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành các nhiệm vụ, nghị quyết đại hội Đảng bộ đã xác định. Quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp uỷ, chỉ huy các cấp, Cơ quan tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác quân sự, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật tài chính.

Đặc biệt, đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải nhấn mạnh: Năm 2024, VKSQS Trung ương thực hiện 2 khâu đột phá về "Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số" và "Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà hình sự"; 3 nhiệm vụ trọng tâm "Thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố"; "Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án" và "Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ", kiện toàn tổ chức, biên chế các Viện kiểm sát quân sự trong toàn quân.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương khen thưởng các đơn vị có thành tích công tác tốt năm 2023.

Các đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong năm 2023; rà soát kế hoạch công tác năm 2024, đề ra những biện pháp hiệu quả để hoàn thành các nội dung với chất lượng hiệu quả.

Năm 2023, VKSQS Trung ương được đề nghị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng "Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị và danh hiệu "Đơn vị văn hoá", cùng nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo VKSQS Trung ương đã trao bằng khen, giấy khen cho các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ có thành tích công tác tốt năm 2023, đồng thời phát động Phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện và Hội đồng thi đua khen thưởng VKS quân sự Trung ương phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng". Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Phong trào thi đua là "Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Các  nội dung chỉ tiêu được đưa ra:

Một là, thi đua xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hai là, thi đua thực hiện tốt "Ba đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Ba là, tổ chức hoạt động thi đua trọng điểm, tích cực hưởng ứng các Phong trào thi đua do Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức phát động.

Bốn là, Phát động và tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm.

Năm là, thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm dân chủ, công khai, chặt chẽ, kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, chú trọng khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc.

 

Nhóm PV