Phóng viên: Thưa Trung tướng, xin đồng chí chia sẻ về vai trò của VKSQS trước những yêu cầu và đòi hỏi của công tác cải cách tư pháp?

Trung tướng Tạ Quang Khải: Trong phạm vi chức năng của mình, VKSQS có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ an ninh, quốc phòng, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo đảm mọi hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh. 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương. 

VKSQS đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, kết luận của cấp trên về cải cách tư pháp, kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Ngành về công tác cải cách tư pháp. Đặc biệt, phối hợp với các cơ quan của VKSND tối cao, Bộ Quốc phòng tích cực tham gia ý kiến xây dựng các dự án luật do các bộ, ngành hữu quan soạn thảo, trình Quốc hội bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tập trung vào các dự án luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND. Quán triệt, triển khai thi hành hiệu quả các luật mới được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành trong ngành Kiểm sát quân sự...

Phóng viên: Trước những diễn biến rất phức tạp của tội phạm, trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, VKSQS đã đề ra các giải pháp gì để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ?

Trung tướng Tạ Quang Khải:  Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, VKSQS Trung ương chỉ đạo VKSQS các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp trong giai đoạn mới; đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành; các chỉ thị, yêu cầu công tác của Viện trưởng VKSND tối cao…

Chủ  động tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; bảo đảm hoạt động tranh tụng có chất lượng và thuyết phục; tăng cường chủ động và phát hiện kịp thời, đầy đủ những vi phạm pháp luật trong các bản án, quyết định về hình sự; chủ động nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm; tăng cường công tác kiến nghị, phòng ngừa vi phạm thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự.
 Đặc biệt, VKSQS Trung ương nâng cao chất lượng công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSQS trung ương; chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc thẩm quyền; điều tra có trọng tâm, trọng điểm đặc biệt là tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp và các hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, hành vi ra bản án trái pháp luật để kịp thời xử lý nghiêm minh…

Phóng viên: Thưa đồng chí, kể từ Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình có những thời cơ lớn, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. VKSQS các cấp có những phương hướng và mục tiêu gì nhằm nâng cao được chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần tăng cường kỷ luật, sức mạnh chiến đấu của Quân đội?

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân luận tội các bị cáo tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến và đồng phạm. Ảnh: BQP

Trung tướng Tạ Quang Khải: Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước mở ra khúc ca khải hoàn đã mãi khắc sâu trong tâm khảm của bao thế hệ người Việt Nam. Năm nay, tròn 48 năm Giải phóng đất nước (30/4/1975- 30/4/2023), cũng là kỷ niệm 62 năm thành lập VKSQS (12/5/1961- 12/5/2023). Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kể cả thách thức từ nội tại trong nước và những yếu tố chi phối bởi tình hình quốc tế. Sự phát triển kinh tế thị trường có ảnh hưởng tới tình hình hoạt động tội phạm liên quan đến Quân đội, nên công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong Quân đội của VKSQS các cấp ngày càng áp lực, để góp phần tăng cường kỷ luật, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Thời gian tới cần tiếp tục chỉ đạo toàn Ngành quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII, các quy định của Hiến pháp năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp được xác định. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

VKSQS các cấp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, mà trọng tâm là công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra; kiểm sát xét xử; kiểm sát thi hành án…

Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp; tăng cường sự phối hợp trong hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có yếu tố nước ngoài; bố trí cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên sâu về tư pháp quốc tế. Chấp hành chỉ đạo của cơ quan cấp trên về sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác hợp tác quốc tế về tư pháp. Đề cao tinh thần cảnh giác phòng, chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, VKSQS sẽ hoàn thiện tiểu đề án "Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSQS các cấp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Quân ủy Trung ương về cải cách tư pháp trong Quân đội, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp, mọi mặt. Cải cách tư pháp trong Quân đội phải đồng bộ, vững chắc, nâng cao được chất lượng và hiệu quả công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đội, đấu tranh kiên quyết, kịp thời, có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần tăng cường kỷ luật, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng!

Hà Nhân (thực hiện)