leftcenterrightdel
 Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ 6 tháng đầu năm 2024 tại Công an huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Sau khi nghe đại diện Nhà tạm giữ báo cáo tình hình, số liệu tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù thời điểm kiểm sát từ ngày 22/11/2023 đến ngày 10/4/2024. 

Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra sổ nghiệp vụ, văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; kiểm tra buồng tạm giam, tạm giữ; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân.

Qua kiểm sát Nhà tạm giữ vẫn còn một số tồn tại vi phạm về sổ sách; quản lý giam giữ đối với phạm nhân; vi phạm về quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam. VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị Trưởng Nhà tạm giữ tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trên; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong công tác này trong thời gian tiếp theo.        

Việt Nga