leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang. 

Dự buổi Lễ công bố và trao quyết định có ông Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; bà Lâm Thị Hương Thành- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Mai Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Tống Ngọc Bắc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Vũ Mạnh Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, cùng lãnh đạo VKSND tỉnh, các Trưởng phòng và Viện trưởng VKSND huyện, thành phố.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang phát biểu giao nhiệm vụ. 

Tại buổi lễ, ông Tống Ngọc Bắc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ  công bố Quyết định số 45/QĐ- VKSTC ngày 08/9/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 15/9/2021.

Trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái đề nghị trên cương vị mới, ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả, kinh nghiệm công tác trong những năm qua, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần nêu gương của người đứng đầu, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh, cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Bắc Giang phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Xuân Hùng. 

“Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các khâu công tác, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, công tác thi hành án; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp...”- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên chúc mừng tân Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Xuân Hùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Viện trưởng Nguyễn Xuân Hùng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và những ý kiến chỉ đạo, định hướng sâu sắc của Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Giang lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập trung thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của ngành. Thường xuyên bám sát các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác của VKSND và yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đề ra kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành và các đoàn thể trong ngành Kiểm sát Bắc Giang vững mạnh toàn diện; góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nguyễn Anh