Theo đó, mục đích của việc thi tuyển nhằm bổ nhiệm chức danh Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp cho CQĐT VKSND tối cao, CQĐT VKS quân sự trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức CQĐT hình sự năm 2015.

Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ Điều tra viên của VKSND tối cao, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Việc thi tuyển phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng VKSND tối cao quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành.

Bảo đảm bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức CQĐT hình sự năm 2015 để bổ nhiệm Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngạch chức danh khi được bổ nhiệm.

Nội dung thi phải sát với yêu cầu cần có của mỗi chức danh này, bảo đảm cho mỗi ứng viên phát huy năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cùng với đó, việc tổ chức tuyển chọn, thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư).

Người dự thi vào ngạch Điều tra viên cao hơn phải đang giữ ngạch thấp hơn liền kề hoặc tương đương.

Người đăng ký dự thi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Hội đồng thi tuyển phê duyệt danh sách ứng viên dự thi.

Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Điều tra viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

leftcenterrightdel
 Một đợt thi tuyển do VKSND tối cao tổ chức

Về số lượng, căn cứ nhu cầu công tác, chỉ tiêu số lượng các ngạch Điều tra viên được giao, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, phê duyệt chỉ tiêu, số lượng cụ thể cho từng ngạch chức danh Điều tra viên và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, cụ thể: Chỉ tiêu tại CQĐT VKSND tối cao: 4 Điều tra viên cao cấp, 12 Điều tra viên trung cấp, 5 Điều tra viên sơ cấp; Chỉ tiêu tại CQĐT VKS quân sự trung ương: 2 Điều tra viên cao cấp.

Đối tượng tham gia dự thi là công chức đang công tác tại CQĐT VKSND tối cao, Sĩ quan Quân đội nhân dân đang công tác tại CQĐT VKS quân sự trung ương; đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật tổ chức CQĐT hình sự năm 2015 và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của ngành KSND.

Về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Điều tra viên cao cấp: Phải đang là Điều tra viên trung cấp công tác tại CQĐT VKSND tối cao và CQĐT VKS quân sự trung ương;

Đã có thời gian giữ ngạch Điều tra viên trung cấp tại CQĐT VKSND tối cao, CQĐT VKS quân sự trung ương từ đủ 5 năm trở lên (trường hợp đã là Điều tra viên trung cấp trong Quân đội nhân dân, Điều tra viên trung cấp trong ngành Công an, Kiểm sát viên trung cấp trong ngành Kiểm sát, Thẩm phán trung cấp trong ngành Toà án, Chấp hành viên trung cấp trong ngành Thi hành án thì thời gian giữ ngạch đó được tính vào thời gian giữ ngạch Điều tra viên trung cấp);

Phải đảm bảo các quy định tại Điều 46; điểm b, c, d Khoản 1 Điều 49 Luật tổ chức CQĐT hình sự; Điều 11 Quy định số 04/QĐ-VKSTC-V15.

Điều kiện và tiêu chuẩn được xác định đến hết ngày 31/12/2019.

Về hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi, cách tính điểm thi: VKSND tối cao thống nhất việc thi tuyển để bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên sơ cấp năm 2019 thi môn chuyên ngành, hình thức thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 60 phút. Nội dung thi: Kiến thức pháp luật về nghiệp vụ điều tra hình sự.

CQĐT VKSND tối cao, CQĐT VKS quân sự trung ương cử người dự thi, lập danh sách và hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước ngày 15/12/2019. Thời gian tổ chức thi: Dự kiến tháng 1/2020. Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi và báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, công nhận kết quả thi và bổ nhiệm Điều tra viên theo quy định.

P.V