Ngày 14/1, Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị.  

Năm 2020, Thanh tra VKSND tối cao đã đạt được những kết quả nổi bật, hoàn thành và hoàn thành vượt mức, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác, đảm bảo tiến độ đề ra, đúng quy định của pháp luật và quy chế của Ngành.

Thanh tra VKSND tối cao tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành 2 Kết luận thanh tra theo Kế hoạch tại VKSND tỉnh Lạng Sơn và Cục Kế hoạch - Tài chính, VKSND tối cao.

Tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ban hành quyết định và tiến hành 4 cuộc thanh tra theo Kế hoạch tại VKSND các tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Nghệ An, Tuyên Quang (đến nay đã ban hành Kết luận thanh tra tại VKSND các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang).

Tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành 2 Kết luận thanh tra đột xuất Cơ quan điều tra VKSND tối cao và VKSND tỉnh Long An. Tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành 2 Kết luận kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ thuộc trách nhiệm phải tổ chức thực hiện tại VKSND các tỉnh: Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh...

Công tác phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định (trong đó, đơn gửi đến Viện trưởng VKSND tối cao được phân loại, xử lý,  đạt tỷ lệ 95,7%, đơn gửi đến Thanh tra VKSND tối cao được phân loại, xử lý, đạt tỷ lệ 95,1%).

Chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng, Cục Thống kế tội phạm và Công nghệ thông tin, VKSND tối cao tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao, tổ chức thành công Hội nghị tập huấn quy trình, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2020.

Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ban hành Chương trình công tác, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020, Thông báo rút kinh nghiệm về một số thiếu sót, vi phạm thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và 2019; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; 2 Quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại 2 đơn vị.

Năm 2020, Thanh tra VKSND tối cao đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ 75 cuộc tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp và VKSND địa phương. Kết quả, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật nội vụ của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh những điểm mạnh, ưu điểm, Thanh tra VKSND tối cao cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại. Một số cuộc thanh tra theo kế hoạch, thời gian thực hiện còn chưa đảm bảo do ảnh hưởng của dịch COVID -19. Chất lượng một số thành viên Đoàn Thanh tra chưa đồng đều.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của Thanh tra VKSND tối cao.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thanh tra trong năm 2021, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND cao yêu cầu Thanh tra tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.  

Đối với công tác thanh tra theo kế hoạch, cần chủ động lựa chọn đối tượng thanh tra là những đơn vị, địa phương chấp hành kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, đặc biệt là phải lựa chọn phương pháp, nội dung thanh tra phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Tuy nhiên, đối với những đơn vị, địa phương không nằm trong kế hoạch thanh tra, nhưng có thông tin, dấu hiệu vi phạm kỷ cương, kỷ luật của Ngành, cần thiết phải thanh tra ngay chứ không cứng nhắc.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh, Thanh tra VKSND tối cao cần thường xuyên, đẩy mạnh hơn nữa  thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, tăng cường thanh tra việc thực hiện văn hóa công sở, chấp hành chế độ trực nghiệp vụ, trang phục. Thực hiện kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong Ngành và thực hiện Quy chế dân chủ của VKSND các cấp.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Nguyễn Hải Trâm chỉ đạo, cơ quan Thanh tra cần lưu ý, việc bố trí thành phần Đoàn Thanh tra là người có năng lực, trình độ, chuyên môn. Đồng thời, cũng nên bổ sung những Thanh tra viên mới tham gia Đoàn Thanh tra để bồi dưỡng, đào tạo, giao việc.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm yêu cầu Thanh tra VKSND tối cao cần đổi mới hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu, kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại, đảm bảo các kết luận, quyết định được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhất  tặng Thanh tra VKSND tối cao. 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, trao công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao. 
leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho một tập thể thuộc Thanh tra VKSND tối cao.  
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm trao công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở tặng 5 cá nhân thuộc Thanh tra VKSND tối cao. 

Tại Hội nghị, Thanh tra VKSND tối cao cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021. Trong đó, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường thanh tra đột xuất đối với đơn vị, địa phương có nhiều hạn chế, yếu kém, có dấu hiệu vi phạm, mất đoàn kết nội bộ, dư luận, báo chí hoặc có đơn thư phản ánh gây bức xúc, kéo dài; có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực...

Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại VKSND các cấp và thường xuyên nắm bắt các thông tin phản ánh có liên quan đến dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật công vụ của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành để đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao tiến hành thanh tra hoặc chỉ đạo VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh thanh tra đột xuất nhằm kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm.

Báo cáo đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh có vụ án đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự có dấu hiệu vi phạm, có đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận, báo chí phản ánh; vụ án Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội để yêu cầu báo cáo hoặc chuyển hồ sơ kiểm sát để nghiên cứu, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm nếu có hoặc đề xuất tiến hành thanh tra đột xuất để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với công chức, viên chức và người lao động, nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật nội vụ của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành…

leftcenterrightdel
 Tập thể Thanh tra VKSND tối cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. 

 

Vũ Phương