Báo cáo kết quả công tác năm 2020, đại diện lãnh đạo Vụ 13 cho biết, hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp (TTTP) về hình sự được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả.

Việc đàm phán, ký kết Hiệp định TTTP về hình sự với các nước, việc xây dựng nhằm hoàn thiện pháp luật TTTP về hình sự được duy trì; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động TTTP theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 được thực hiện có hiệu quả, góp phần giải quyết một số vụ án có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia.

Công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế được thực hiện tốt. Các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của ngành KSND tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Vụ 13.

Cụ thể: Đơn vị đã tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức thành công 2 đoàn cấp cao do lãnh đạo Viện dẫn đầu thăm, làm việc tại CHDCND Lào và Cộng hòa Angola; Tổ chức đón 1 Đoàn Bộ Tư pháp Nhật Bản sang Việt Nam đàm phán Hiệp định TTTP về hình sự.

Đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động TTTP về hình sự, Vụ 13 đã tiếp nhận, giải quyết tổng số 489 ủy thác (tăng 17,83% so với năm 2019). Tỉ lệ giải quyết đạt 96,52%.

Vụ 13 cũng đã tăng cường đôn đốc tiến độ giải quyết các yêu cầu TTTP, kết quả đã thực hiện được 69 kết quả ủy thác tư pháp cho nước ngoài và 123 kết quả ủy thác tư pháp cho các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam.

Kết quả công tác TTTP về hình sự đã góp phần tích cực vào việc giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài, trong đó có một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp.

Về công tác hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị, Vụ 13 đã hướng dẫn 50 cơ quan tiến hành tố tụng lập hồ sơ ủy thác tư pháp gửi đi nước ngoài. Đồng thời, Vụ đã tham mưu lãnh đạo Viện phối hợp với Bộ Công an xây dựng hướng dẫn liên ngành đối với việc xác minh lý lịch bị can là người nước ngoài mà không nhận được kết quả tương trợ…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng trao Cờ thi đua của VKSND tối cao tặng Vụ 13.
Đối với công tác xây dựng điều ước quốc tế, Vụ 13 đã tổ chức ký chính thức Hiệp định TTTP về hình sự với CHDCND Lào. Hiện đã hoàn thành thủ tục phê chuẩn Hiệp định. Bên cạnh đó, tổ chức đàm phán vòng 4 Hiệp định TTTP về hình sự với Nhật Bản tại Hà Nội.

Ngoài ra, Vụ 13 đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong công tác xây dựng pháp luật và điều ước quốc tế trong lĩnh vực dân sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù...

Với những thành tích đạt được trong năm 2020, Vụ 13 đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua ngành KSND. Ngoài ra, phòng Quản lý các dự án quốc tế, Vụ 13 cũng được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối.

Đặc biệt, tham mưu lãnh đạo Viện, hoàn thành thủ tục gia nhập 2 Mạng lưới hợp tác quốc tế đa phương, đó là: Mạng lưới thu hồi tài sản giữa các cơ quan Châu Á - Thái Bình Dương (ARIN-AP) và Mạng lưới hợp tác tư pháp không chính thức giữa các quốc gia khu vực ASEAN (SEA - JUST).

Cũng trong năm 2020, Vụ 13 đã tham mưu lãnh đạo Viện triển khai có hiệu quả các chương trình dự án quốc tế hỗ trợ cho ngành KSND như: Dự án JICA Pháp luật, Chương trình 3 năm Đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam và CHLB Đức, Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE)...

Đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Vụ 13 đã đạt được trong năm vừa qua và nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đề nghị, trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, Vụ 13 cần tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác chuyên môn, công tác đào tạo để đáp ứng được các yêu cầu về TTTP.

Đối với vấn đề TTTP về hình sự, đồng chí  Nguyễn Quang Dũng cho biết, các yêu cầu tương trợ năm nay tăng hơn đã thể hiện, các cơ quan tố tụng trong nước ý thức được việc thu thập chứng cứ qua khâu chính thức. Trong Luật TTTP cũng đã xác định rõ, Viện kiểm sát là đầu mối. Do đó, chúng ta cần sớm hoàn thành để ban hành, từ đó nâng cao vai trò và vị trí của Ngành.

Vấn đề TTTP về thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đây là vấn đề khó khăn. “ Đề nghị các đồng chí cố gắng nghiên cứu, thông qua các vụ việc xử lý thấy vướng vấn đề gì thì báo cáo lãnh đạo để có hướng giải quyết”- đồng chí Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng đã yêu cầu Vụ 13 cần nghiên cứu Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch công tác của Ngành năm 2021 để tập trung thực hiện, nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát, trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Theo đó, cần xác định được nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị đối với Ngành để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Vụ 13 tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương giữa VKSND tối cao với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước, các tổ chức quốc tế theo hướng hiệu quả, thiết thực, bền vững.

Chủ động, tích cực, tham gia có trách nhiệm và hiệu quả vào các diễn đàn hợp tác đa phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trọng tâm là tổ chức thành công Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13.

Cùng với đó, làm tốt vai trò của Cơ quan trung ương về TTTP về hình sự; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các yêu cầu tương trợ, đặc biệt là yêu cầu TTTP của các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam gửi đi nước ngoài, yêu cầu liên quan đến các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, yêu cầu liên quan đến việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết các Hiệp định TTTP về hình sự, Thỏa thuận hợp tác với nước ngoài. Triển khai thực hiện  nghiêm túc và có trách nhiệm các Hiệp định đã ký kết; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ, quản lý hồ sơ TTTP về hình sự...


Minh Nhật