Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận thanh tra quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (TCT TBYTVN); việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhựa y tế (Mediplast), Tổng công ty Cổ phần y tế (Danameco); việc sáp nhập Mediplast vào Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam.

Theo đó, quá trình cổ phần hóa TCT TBYTVN giai đoạn năm 2007-2010, Bộ Y tế không báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về vướng mắc để hoàn thành việc cổ phần hóa TCT TBYTVN. Sau khi chuyển thành Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, doanh nghiệp không thực hiện nghiên cứu sản xuất trang thiết bị y tế, không phát triển được nguồn vốn Nhà nước đầu tư.

Thanh tra cũng khằng định, Bộ Y tế chưa thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 Thông báo Kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ

Còn quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tổng  công ty Thiết bị y tế Việt Nam, giai đoạn năm 2014-2016, Bộ Y tế xây dựng phương án cổ phần hóa doanh nghiệp chưa phù hợp với Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Y tế chưa ban hành Kế hoạch, lộ trình triển khai công tác cổ phần hóa theo quy định.

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán ngân hàng Đông Á không thực hiện đúng thời gian hoàn tất hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, việc bán cổ phần kéo dài thời gian và chậm nộp số tiền thu từ cổ phần hóa là chưa thực hiện đúng theo qui định. Việc chuyển TCT TBYTVN sang Công ty Cổ phần chưa thực hiện bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Khi xác định giá trị doanh nghiệp chuyển sang Công ty Cổ phần, Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa  không chỉ đạo, kiểm tra, xác định lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm, so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán, không báo cáo Bộ Y tế về giá trị tăng thêm của cổ phiếu Mediplast từ 25.200 đồng/1 cổ phần lên 29.484 đồng/1 cổ phần và không xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần là thực hiện chưa đúng qui định, phản ánh không chính xác giá trị doanh nghiệp.

Thanh tra xác định, việc sáp nhập Mediplast vào TCT TBYTVN - Công ty cổ phần chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau thời gian 1 năm khi TCT TBYTVN chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần thì phải hoàn thành việc thoái vốn, sau khi thoái vốn mới được tiến hành sáp nhập nhưng TCTTBYT- Công ty cổ phần lại tiến hành sáp nhập trước khi tiến hành thoái vốn.

Chính vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Y tế Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa, Tổ giúp việc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế và rà soát, bổ sung, hoàn thiện qui trình, thủ tục còn thiếu mà Kết luận thanh tra đã nêu. Xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển từ Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam chuyển sang TCT TBYTVN – Công ty Cổ phần.

Đông thời, Thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong việc thực hiện cổ phần hóa TCT TBYTVN, không thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thiếu kiểm tra, giám sát đối với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam trước khi cổ phần

Thanh tra đề nghị, Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên.

Ngọc Đức