Tham dự Hội nghị, có đồng chí Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, đại diện Phòng 2 – VKSND tỉnh Thái Nguyên, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Nguyên cùng Tập thể Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, công chức làm công tác nghiệp vụ tại VKSND TP. Thái Nguyên.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. (ảnh: Trọng Tài)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Việt - Phó Viện trưởng VKSND TP Thái Nguyên trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 và tổng kết rút kinh nghiệm 2 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/11/2021 quy định việc phối hợp trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Việt - Phó Viện trưởng VKSND TP Thái Nguyên trình bày báo cáo tại Hộ nghị. (ảnh: Trọng Tài)

Báo cáo tiếp tục nhấn mạnh lượng tin báo, tố giác về tội phạm tại địa bàn TP Thái Nguyên là rất lớn và có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là trong những năm gần đây. Đối mặt với nhiều khó khăn nhưng liên ngành VKS và Cơ quan điều tra Công an TP Thái Nguyên vẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung chỉ đạo của liên ngành tỉnh Thái Nguyên với quyết tâm cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, liên ngành cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế và cần phải đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Việt cũng khẳng định từ khi Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 và Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/11/2021 có hiệu lực thi hành, công tác phối hợp liên ngành tư pháp thành phố Thái Nguyên có nhiều thuận lợi và đạt kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 01/2017 và Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/11/2021 cũng bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, liên ngành cần tổng hợp báo cáo liên ngành tư pháp cấp trên để có hướng dẫn, tháo gỡ.

leftcenterrightdel
 Đại diện Cơ quan điều tra Công an TP Thái Nguyên đã phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: Trọng Tài)

Tham luận tại Hội nghị, nhiều đồng chí Kiểm sát viên, Điều tra viên, đại diện Cơ quan điều tra Công an TP Thái Nguyên đã phát biểu đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Thông tư. Đối với việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 và Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/11/2021, các vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng Hình sự chưa được cụ thể hóa hoặc có hướng dẫn cụ thể; Công an xã còn chậm chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra cấp huyện gây khó khăn trong hoạt động kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn thành phố,…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: Trọng Tài)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên và đại diện Cơ quan điều tra Công an TP Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp liên ngành nói chung, giữa Kiểm sát viên và Điều tra viên nói riêng đã góp phần thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 và Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/11/2021. Bên cạnh kết quả đạt được, liên ngành cũng cần thẳng thắn nhìn nhận mặt tồn tại, hạn chế, đánh giá cụ thể nguyên nhân cả về chủ quan lẫn khách quan để đưa ra phương hướng khắc phục có tính thực tế và thực sự có hiệu quả.

Đồng thời, đồng chí Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, trong thời gian tới lãnh đạo VKSND TP Thái Nguyên cần tiếp tục quán triệt các nội dung cụ thể của Thông tư tới các cán bộ Kiểm sát viên trong đơn vị; Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch; Các kiểm sát viên cần phối hợp với Cơ quan điều tra rà soát, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo Thông tư liên tịch; Cần tăng cường trách nhiệm của các Kiểm sát viên, Điều tra viên trong việc phối hợp thực hiện Thông tư. Ngoài ra, VKSND TP Thái Nguyên tiếp tục rà soát lại những khó khăn, vướng mắc theo Thông tư và tập hợp báo cáo gửi về VKSND tỉnh Thái Nguyên trong thời gian sớm nhất.

Trọng Tài – Hoàng Anh