Theo đó, Trưởng ban là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Các Phó Trưởng ban gồm: ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ (Thường trực); bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; các ông: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. Đại diện VKSND tối cao là đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao...

leftcenterrightdel
Theo Quyết định, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo  tổng kết thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Tổ công tác liên ngành xây dựng Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng và ban hành Kế hoạch; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng trong phạm vi các bộ, ngành, lĩnh vực mình quản lý và theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, chỉ đạo Tổ công tác liên ngành tổng hợp kết quả tổng kết thực hiện  Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng trong phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo tổng kết và kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng.

PV