Đoàn kiểm sát do đồng chí Dương Văn Thịnh, Phó viện Trưởng VKSND huyện Phú Lương làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phụ trách khâu thi hành án dân sự. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Trương Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện và các đồng chí Chấp hành viên, cán bộ của Chi cục THADS huyện Phú Lương.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Văn Thịnh, Phó viện Trưởng VKSND huyện Phú Lương đã công bố Quyết định số 01/QĐ-VKSPL ngày 19/02/2024, của Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương về trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Phú Lương. Đồng thời, cũng nêu lý do, mục đích của cuộc kiểm sát.

Sau đó, đồng chí Trưởng đoàn đã phân công các đồng chí trong đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra và yêu cầu đồng chí Chi cục trưởng cung cấp các hồ sơ, sổ sách liên quan đến nội dung cuộc kiểm sát và phân công cán bộ phối hợp cùng với đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kiểm tra đạt kết quả cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Dương Văn Thịnh, Phó viện Trưởng VKSND huyện Phú Lương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sau khi nghe đại diện VKSND huyện Phú Lương công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát, đồng chí Trương Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phú Lương đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự trong thời điểm kiểm sát từ ngày 1/2/2023 đến ngày 1/2/2024. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục thi hành án, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra theo kế hoạch.

Qua quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Phú Lương. VKSND huyện Phú Lương nhận thấy Chi cục THADS huyện Phú Lương đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức Thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án, Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật…

Bên cạnh những mặt tích cực đã làm được, đoàn kiểm sát đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của Chi cục THADS huyện Phú Lương như: Vi phạm trong việc chậm xác minh điều kiện thi hành án và Thông báo kết quả xác minh thi hành án cho người được thi hành án, chưa thông báo bằng văn bản cho Trại giam nơi người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù, vi phạm trong việc ủy thác thi hành án, chưa thông báo quyết định thi hành án và các văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án cho người được thi hành án, người phải thi hành án, vi phạm trong việc đóng dấu bút lục, bảo quản hồ sơ thi hành án.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phú Lương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thay mặt đoàn kiểm sát đồng chí Dương Văn Thịnh, Phó viện Trưởng VKSND huyện Phú Lương ghi nhận những điểm đã đạt được của Chi cục THADS huyện Phú Lương và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót của đơn vị, kiến nghị Chi cục THADS huyện Phú Lương khắc phục.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trương Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phú Lương đã nghiêm túc tiếp thu và ghi nhận các ý kiến mà Đoàn kiểm sát chỉ ra và sẽ chỉ đạo chấp hành viên, cán bộ trong đơn vị khắc phục kịp thời trong thời gian tới, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Phú Lương.     

Trọng Tài