Theo đó, sau khi nghe đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự. Đoàn công tác đã trực tiếp nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ, sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác thi hành án hình sự.

Qua kiểm sát thấy: Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Hà Tĩnh đã cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo đối với UBND cấp xã trong công tác thi hành án hình sự; thực hiện đảm bảo công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với các UBND  cấp xã trong việc quản lý, giám sát, giáo dục đối với người phải chấp hành án tại cộng đồng. Lập đầy đủ hồ sơ và thực hiện việc bàn giao hồ sơ các bị án cho UBND  phường, xã tổ chức thi hành án đối với người chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm, tồn tại trong công tác thi hành án hình sự của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Hà Tĩnh.

leftcenterrightdel
 VKSND phối hợp cùng Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh kiểm sát về công tác thi hành án hình sự tại Công an thành phố này.

Theo đó, VKSND thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành tọa đàm với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Hà Tĩnh, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các vi phạm, tồn tại, để đảm bảo thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới.

 

Nguyễn Hòa - Hồng Quân