Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, VKSND TP Chí Linh nhận thấy về cơ bản UBND các xã, phường trên địa bàn đã thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, giáo dục đối với các bị án đang chấp hành án ở địa phương.

Công an các xã, phường đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu cho UBND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các kết luận kiểm sát năm trước của Viện kiểm sát đã được UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện.

Hiệu quả của công tác theo dõi, giám sát, giáo dục của UBND được nâng cao rõ rệt, đa số các bị án đã chấp hành tốt nghĩa vụ của mình; hồ sơ, sổ sách được lập và ghi chép, theo dõi tương đối đầy đủ, rõ ràng, việc bàn giao hồ sơ cho Cơ quan THAHS Công an TP Chí Linh được thực hiện nghiêm túc…

leftcenterrightdel
 Kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan THAHS Công an TP Chí Linh.

Tuy nhiên, còn có UBND xã, phường vẫn để xảy ra một số thiếu sót, tồn tại như: Một số bản nhận xét định kỳ hàng tháng của người chấp hành án UBND xã, phường không xếp loại việc chấp hành án, chưa lập danh sách đề nghị Cơ quan THAHS xét miễn giảm cho các bị án đủ điều kiện…

Để khắc phục những thiếu sót, tồn tại này, VKSND TP Chí Linh đã tổng hợp, ban hành kết luận, kiến nghị đối với những UBND xã, phường còn có thiếu sót để tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, không để xảy ra các vi phạm tương tự.

Trên cơ sở đó, VKSND TP Chí Linh đã tổng hợp ban hành kiến nghị đối với Chủ tịch UBND TP Chí Linh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án trên địa bàn.

P.V