VKSND TP Phủ Lý đã ban hành quyết định, kế hoạch và tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 11/21 (đạt 55%, tăng 2 xã so với cùng kỳ) UBND phường, xã trên địa bàn.

Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, nghe đại diện UBND các phường, xã báo cáo tình hình công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, các tài liệu liên quan và triệu tập 100% người chấp hành án lên điểm danh, kiểm diện.

Đối với những trường hợp tại thời điểm Đoàn kiểm sát điểm danh, kiểm diện vắng mặt do đi làm, Đoàn đã cử người trực tiếp xuống từng gia đình và làm việc với đồng chí trưởng thôn để xác minh thái độ chấp hành án của người được hưởng án treo.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo VKSND TP Phủ Lý công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại UBND xã.

Thông qua công tác kiểm sát nhận thấy: UBND các xã, phường đã cơ bản thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật; ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ do Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố bàn giao, phân công người trực tiếp theo dõi, giám sát, giáo dục; định kỳ hàng tháng triệu tập để điểm danh, kiểm diện, yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tạo điều kiện được lao động và tái hòa nhập cộng đồng.

Về cơ bản thường xuyên rà soát và thực hiện các thủ tục, báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện về việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đối với các trường hợp đủ điều kiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án. Hồ sơ quản lý người chấp hành án đã được Công an xã, phường tiếp nhận và thiết lập đầy đủ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên xác minh thái độ chấp hành án của người được hưởng án treo.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số đơn vị còn để xảy ra thiếu sót, vi phạm như: Người chấp hành án đã đủ điều kiện xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo nhưng hồ sơ chưa có tài liệu thể hiện có hay không có việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo; cán bộ được phân công thực hiện quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án chưa xây dựng kế hoạch quản lý, giám sát; chưa có Sổ theo dõi người chấp hành án phạt cảnh cáo, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định... Trên cơ sở kết quả trực tiếp kiểm sát, VKSND TP Phủ Lý đã ban hành 11 Kết luận, trong đó có 9 Kết luận có nội dung kiến nghị yêu cầu UBND các phường, xã khắc phục vi phạm, hạn chế. 

Bên cạnh đó, thông qua công tác trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng, VKSND TP Phủ Lý đã yêu cầu, hướng dẫn UBND xã Phù Vân xây dựng hồ sơ, báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị TAND thành phố buộc 1 trường hợp có vi phạm nghĩa vụ từ 2 lần trở lên phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự.  

Đồng thời, vào dịp 30/4, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố, VKSND TP Phủ Lý đã nghiên cứu hồ sơ, tham gia phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho 23 trường hợp có đủ điều kiện theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi và kịp thời động viên, khuyến khích những người được hưởng án treo chấp hành tốt quy định trong thời gian thử thách, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng... qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục thi hành án hình sự tại các UBND phường, xã trên địa bàn thành phố. 

Thu Trang - VKSND TP Phủ Lý