leftcenterrightdel
 Đồng chí Trịnh Hoạt, Trưởng phòng 8 VKSND Thanh Hóa công Quyết định trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá hiện có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc quản lý, giáo dục trên 1.000 can phạm, phạm nhân. Xác định công tác giáo dục, cảm hóa giúp đỡ phạm nhân trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Trại tạm giam với các cấp, các ngành, các tổ chức, chính trị - xã hội. Những năm qua, VKSND các cấp trong tỉnh đã tập trung kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ (nhà tạm giữ, trại tạm giam); trong đó, VKSND tỉnh đã tiến hành kiểm sát chặt chẽ tại Trại tạm giam Công an tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả; đồng thời kịp thời có kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục.

Đại tá Lê Bá Chinh, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Theo quy định, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tối thiểu kiểm sát thường xuyên 2 lần/tuần; kiểm sát theo các chuyên đề  1 lần/ quý và kiểm sát toàn diện toàn diện 6 tháng, năm. Cũng theo định kỳ, cứ 2 năm ViKSND tối cao sẽ tiến hành kiểm sát toàn diện tại Trại giam và các cơ sở giam giữ khác trong tỉnh, sau một năm sẽ tiến hành phúc tra, để kiểm sát việc thực hiện các nội dung kiến nghị, kháng nghị của kỳ kiểm sát trước. 

Ngoài ra, VKSND tối cao, VKSND tỉnh Thanh Hóa còn tiến hành nhiều cuộc kiểm sát đột xuất khi có yêu cầu. Như vậy, công tác kiểm sát đối với các cơ sở giam giữ tại Thanh Hoá đã được tiến hành một cách thường xuyên, chặt chẽ, có hệ thống.

Sau mỗi lần kiểm sát, các đoàn kiểm sát đều có Biên bản, Kết luận kiểm sát. Các Kết luận đã chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được, những nội dung còn tồn tại, khó khăn, những vi phạm sai phạm. Từ đó, đưa ra các nội dung kiến nghị, kháng nghị. 

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hoá trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và quà cho phạm nhân.

Bên cạnh đó theo quy định của pháp luật, hàng năm, Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hoá nói riêng, các cơ sở giam giữ tại Thanh Hoá nói chung đã thực hiện tốt việc rà soát, lập danh sách phạm nhân có đủ điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá tha tù cho phạm nhân đang chấp hành án. Danh sách hồ sơ phạm nhân được hưởng các quyền lợi nêu trên đều được VKSND tỉnh Thanh Hóa kiểm sát trước khi trình Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá ra quyết định.

Từ thực tiễn cho thấy, qua công tác kiểm sát đã tăng thêm việc thực thi đầy đủ, đúng quy định pháp luật liên quan đến công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Đặc biệt là đảm bảo các quyền không bị tước bỏ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Đồng thời, phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vi phạm, sai phạm của cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (nếu có); thể hiện tinh thần “thượng tôn pháp luật”, chính sách khoan hồng, nhân đạo của nhà nước ta đối với người lầm lỗi.

Đinh Huê