Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các ngạch và Viện trưởng VKSND cấp huyện.

Tại 27 điểm cầu VKSND cấp huyện có sự tham dự của các đồng chí Phó Viện trưởng và toàn thể Kiểm sát viên, công chức.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Hai cấp đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội giao, nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra và có tỉ lệ đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Viện kiểm sát hai cấp đã hoàn thành 106/106 chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, trong đó có 50 chỉ tiêu vượt yêu cầu, 28 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Điển hình, trách nhiệm công tố được tăng cường ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các trường hợp bắt, tạm giữ về hình sự bảo đảm đúng căn cứ pháp luật; hoạt động công tố gắn chặt hơn với hoạt động điều tra, chủ động, trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra, tăng cường trực tiếp hỏi cung bị can; kiểm sát chặt chẽ các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc Viện kiểm sát truy tố, Toà án tuyên không phạm tội. Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm được tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự tại các điểm cầu VKSND cấp huyện.

Hai cấp kiểm sát đã ban hành 432 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 63 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, trong đó nổi bật Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành 1 kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương phối hợp với ngành y tế và các cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm “Giết người” do đối tượng thực hiện hành vi có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh và 2 kiến nghị đến Sở Tư pháp về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu giá, thực hiện việc kiểm tra, thanh tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời có biện pháp tăng cường thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng của các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật công chứng.

Công tác tổ chức cán bộ thực sự tạo chuyển biến tích cực, là khâu công tác trọng tâm, then chốt, việc đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường. Công tác bảo đảm điều kiện hoạt động của VKSND hai cấp được quan tâm, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan được tăng cường.

Hoạt động công tác kiểm sát đã góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Tài, Viện trưởng VKSND huyện Quan Hóa phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất cao với nhận định, đánh giá kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, tập trung thảo luận về các biện pháp phòng, chống oan, sai; phòng ngừa việc hình sự hóa quan hệ dân sự, hình sự hóa vi phạm hành chính; thực trạng và kết quả thực hiện “Sơ đồ tư duy” trong báo cáo án hình sự; việc ứng dụng công nghệ thông tin, “chuyển đổi số” ở các đơn vị; thực trạng và các biện pháp nâng cao vai trò của VKSND trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, án hành chính; biện pháp của Viện kiểm sát trong việc kiểm sát các vụ việc dân sự tạm đình chỉ. Các đại biểu còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của hai cấp Kiểm sát trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, Viện kiểm sát hai cấp đã cố gắng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Bí thư ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chỉ tiêu thi đua đặc biệt là đối với các khâu công tác VKSND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2023.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh, Viện kiểm sát hai cấp cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được xác định trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023, đề ra những biện pháp phù hợp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm đã được giao.

Hoàng Yến - Đức Hải