VKSND TP Hà Nội chủ trì xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2017 của 10 sở, ngành Thành phố Hà Nội trong việc cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố.

Đây là Quy chế phối hợp của liên ngành Thành phố Hà Nội gồm các cơ quan: Viện kiểm sát, Công an, Tòa án, Thanh tra, Sở Xây sựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội.

Theo nội dung Báo cáo, thực hiện quy chế phối hợp trong thời gian từ ngày 1/7/2017 đến 31/3/2022, tổng số tiếp nhận, phân loại 88.812 nguồn tin về tội phạm, đã giải quyết 85.896 tin, hiện đang giải quyết 2.916 tin báo.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND TP Hà Nội, Đào Thịnh Cường công bố báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2017 của 10 sở, ngành Thành phố Hà Nội trong việc cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá của VKSND TP Hà Nội, các đơn vị thành viên tham gia Quy chế phối hợp đã nghiêm túc thực hiện các nội dung, quy định trong Quy chế. Lãnh đạo các Sở, Ngành thành viên tham gia Quy chế luôn quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng của đơn vị mình thực hiện các quy định của Quy chế phối hợp, bảo đảm việc phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đúng trình tự, thời hạn, thủ tục theo quy định của pháp luật; chủ động hơn trong việc chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra Công an Thành phố khi có dấu hiệu tội phạm.

Các cơ quan tham gia Quy chế phối hợp liên ngành đã thực hiện tương đối tốt chế độ báo cáo việc tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, kịp thời trao đổi, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phân loại, xử lý các loại tố giác, tin báo về tội phạm.

Việc phối hợp được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Trao đổi trực tiếp, bằng văn bản hoặc thông qua họp liên ngành.

Tuy nhiên, cũng theo nội dung báo cáo, mối quan hệ phối hợp chủ yếu mới tập trung giữa cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố và một số cơ quan khác như: Hải Quan, Kiểm Lâm, Quản lý thị trường trong trao đổi, cung cấp thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Một số các cơ quan tham gia Quy chế chưa thực sự chủ động phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu.

Nguyên nhân được nhận định do chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành có những đặc thù riêng, khối lượng công việc chuyên môn nhiều, nên phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện Quy chế phối hợp.

Viện trưởng VKSND TP Hà Nội nhấn mạnh: Thời gian tới, các cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp đảm bảo tính chặt chẽ, thường xuyên; duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa các ngành theo Quy chế, kịp thời thông báo cho các cơ quan có liên quan về tình hình tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng.

Mỗi ngành cần tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được trong thời gian qua, trên tinh thần phối hợp theo quy định pháp luật và Quy chế phối hợp, để thực hiện có hiệu quả công tác cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn Thành phố.

Các đơn vị trong Quy chế phối hợp thực hiện việc thông báo đầy đủ, kịp thời cho Viện kiểm sát về các vụ, việc trao đổi, chuyển Cơ quan điều tra cùng cấp để chủ động trong công tác phối hợp, theo dõi.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến giao VKSND TP Hà Nội tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 01/QC-LN ngày 21/4/2017 giữa 10 sở, ngành thành phố.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao về nội dung Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01 của Liên ngành thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, nhấn mạnh, các sở, ngành cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp, đánh giá kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục, đồng thời sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến giao VKSND thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 01/QC-LN ngày 21/4/2017 giữa 10 sở, ngành thành phố trong việc cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hà Nhân