Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025  được tiến hành với phương châm: "Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Hiệu quả”, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chính đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội IX đề ra (đạt và vượt 12/13 tiêu chí). Đảng ủy cùng với lãnh đạo cơ quan chỉ đạo việc tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội

Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm hàng năm luôn đạt trên 90%, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đạt tỷ lệ 89,4%,  bảo đảm 100% bị can được truy tố đúng khoản, đúng tội danh, tỉ lệ kháng nghị phúc thẩm được bảo vệ đạt trên 80%. Thông qua hoạt động kiểm sát, đã ban hành 46 kháng nghị; 52 kiến nghị trên các khâu công tác. VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019), được tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát” 4 năm liền (2014-2018), được Chính phủ tặng “Cờ thi đua” năm 2019, Đảng bộ được công nhận “Trong sạch, vững mạnh” các năm 2015, 2016, 2019, các đoàn thể liên tục được cấp trên công nhận “Trong sạch, vững mạnh”. 

Việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai các chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện thông qua nhiều hình thức sinh động, phong phú, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao ý thức tự rèn luyện, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng kết nạp đảng viên cho 16 quần chúng (vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra 4 đồng chí). 

leftcenterrightdel

Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội. 

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đề ra những mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Xây dựng đội ngũ công chức, kiểm sát viên có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, giữ vững ổn định về chính trị - an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng Thừa Thiên - Huế phát triển nhanh và bền vững theo mô hình đô thị “di sản, văn hóa, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương..

leftcenterrightdel
 Các đại biểu và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội đã bầu chọn 11 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế nhiệm kỳ mới và đồng thời, đại  hội cũng đã bầu chọn 4 đồng chí tham dự đại hội cấp trên.

Trọng Bình