Thực hiện theo hướng dẫn của VKSND tối cao và thông báo của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, ngày 20/4/2021, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch Sơ tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021 chỉ đạo các đơn vị VKSND huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn để niêm yết công khai Thông báo sơ tuyển của Trường Đại học kiểm sát Hà Nội tại bảng tin của trường; đồng thời tổ chức tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 14/5/2021. Theo đó, có 43 hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự tuyển.

leftcenterrightdel
 Ban sơ tuyển xem xét hồ sơ và phỏng vấn thí sinh.

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký và đảm bảo tiến độ sơ tuyển theo đúng Kế hoạch đã đề ra, trong các ngày từ 18/5/2021 đến 19/5/2021, Ban sơ tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội - VKSND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức xét hồ sơ và phỏng vấn các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Các thí sinh được hướng dẫn, kiểm tra chiều cao, cân nặng theo đúng quy định.

Xác định, việc sơ tuyển là tiền đề cho công tác tuyển chọn nguồn cán bộ Kiểm sát có chất lượng trong tương lai nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Lãnh đạo VKSND tỉnh và Ban sơ tuyển đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ được giao đúng quy trình, khách quan, thận trọng và chính xác (từ việc xem xét hồ sơ, phỏng vấn, kiểm tra cân nặng, chiều cao, ngoại hình, giọng nói… của từng thí sinh). Kết quả Ban sơ tuyển đã lựa chọn được 40/43 thí sinh đáp ứng đủ điều kiện để cấp Phiếu đạt kết quả sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021.

leftcenterrightdel
 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 Ban sơ tuyển; các thí sinh và phụ huynh của thí sinh đều thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch bệnh.

Hiện nay, VKSND tỉnh Đắk Lắk đang hoàn thiện thủ tục để cấp phiếu sơ tuyển cho các thí sinh và báo cáo kết quả, gửi hồ sơ về VKSND tối cao, trường Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định.

Trường Lưu- Kim Oanh